Inrichting productieruimtes. Hoe ga jij te werk?

Inrichting productieruimtes, hoe ga jij te werk? Het is cruciaal voor een vlotte, dagelijkse werking in jouw organisatie. Heb jij bij je (her)indeling rekening gehouden met één van onderstaande aspecten?

Duidelijke zones

We zoomen helemaal uit naar de basis lay-out van jouw productieruimte. Hoe is deze indeling bepaald? Zijn er diverse, afgebakende zones? En waarom is dit van belang?

Elk productieproces bevat verschillende fasen om uiteindelijk tot het gewenste eindresultaat te komen. Het is van belang, voor de vlotheid van jouw proces, om dit vooraf reeds mee te nemen bij de inrichting van je ruimte. Een eerste factor voor een optimale flow is dus een logische volgorde of positionering van deze zones ten opzichte van elkaar. Denk hierbij ook aan de in- en uitstroom van materialen. Door middel van een duidelijke visualisatie en benoeming van zones, bewaar je overzicht.

Vloermarkeringen

Een tweede belangrijk aspect is een visueel, zichtbare afbakening van je werkzones, opslagruimtes en wandel- of transportpaden binnen je productieruimte. Niet alleen wordt je processtroom beter zichtbaar door de markeringen, het is ook belangrijk voor de veiligheid. En die gaat boven alles. Laat je mensen weten waar het veilig is om te wandelen en waar er gewerkt wordt. Gangpaden dienen ook te allen tijde vrij te blijven in functie van brandveiligheid of bereikbaarheid van verzorgend personeel in het kader van een ongeval. Het is dus van belang van tevoren eveneens te bepalen waar je materialen/producten worden opgeslagen. Ook als ze in transit zijn.

Positionering machines en werkbanken

De volgende stap is opzoek gaan naar de ideale positie van de machines en werkbanken binnen jouw werkzones. We onderscheiden twee voorname factoren:

  1. de frequentie van het gebruik;
  2. en de procesflow.

Beide factoren dienen in acht genomen te worden. Sommige productieruimtes hebben één duidelijke procesflow die dagelijks wordt toegepast, en dan is het antwoord hierop simpel. De inrichting wordt bepaald op basis van de procesflow. Andere plaatsen bevatten machines of behandelingen die niet dagelijks worden benut. Dan is het belangrijk ook te kijken naar de bezetting van deze machines. De meest gebruikte machines bevinden zich dan het dichtst bij de werkzones die volgen. Je wil je interne afstanden namelijk zo kort mogelijk houden om je totale doorlooptijd ook zo laag mogelijk te houden. Tijd verliezen aan langere, overbodige transporttijden, zou een spijtige verspilling zijn.

Afvalverwerking

Heb jij hier ook rekening mee gehouden? Op de dag van vandaag is afvalverwerking belangrijker dan ooit. Met het veranderende klimaat in ons achterhoofd, dienen we zo goed mogelijk te sorteren zodat ons afval indien mogelijk gerecycleerd kan worden. Voorzie daarom vaste plaatsen voor je containers, vuil- en/of restbakken en visualiseer (eventueel met behulp van foto’s) wat hier wel en niet in mag. Denk ook hier aan minimale afstanden. Als een operator bijvoorbeeld telkens 5 meter moet wandelen om materiaal weg te gooien, dan is dat wederom nadelig voor de doorlooptijd van jouw proces. In dit geval is het misschien handiger meerdere afvalvoorzieningen te hebben in jouw werkzone.

Evaluatie inrichting

Inrichting productieruimtes, hoe ga jij te werk? Wel, een inrichting kan leven. Naarmate je meer werkt in een bepaalde ruimte, kan soms blijken dat iets achteraf gezien toch iets minder werkbaar is dan vooraf gedacht. Evalueer daarom regelmatig met je team de werkruimte en stuur bij waar nodig. Soms kan je met kleine wijzigingen al een wereld van verschil maken. En een ruimte die helemaal up to date is aan je processen? Zalig toch.

Hulp nodig bij de inrichting van je productieruimtes, bepaling van je zones en de positionering van je machines? Neem gerust contact op.

Volg lemmens. op LinkedIn en Facebook voor meer nieuws.

Meer artikels

Je vraag:

Je opmerking: