Website

& e-mail disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. lemmens. vof (hierna genoemd lemmens.) zijn niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaat als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website. Deze website kan verwijzingen en linken naar websites van derden bevatten. lemmens. heeft geen controle over de inhoud en onderhoud van deze websites en is niet aansprakelijk voor informatie aangeboden door deze websites en de beschikbaarheid ervan. Informatie verzonden aan lemmens. via de formulieren op de website van lemmens., is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Elke inhoud van deze website waaronder, maar niet beperkt tot logo’s, informatie, teksten, blogs, afbeeldingen, foto’s, is eigendom van lemmens. of derden en zijn onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten. Elke herpublicatie, gehele of gedeeltelijke reproductie, distributie, exploitatie of andere verspreiding ervan, zonder de toestemming van lemmens. of de derde-rechthebbende, is verboden.

E-mails en alle bijlagen afkomstig van lemmens. (hierna genoemd lemmens.) zijn vertrouwelijk en/of onderworpen aan auteursrechten of andere wetsbepalingen en zijn enkel bestemd voor de adressant zoals in het bericht vermeld. Indien u een e-mail ten onrechte ontvangt, is elke publicatie, gehele of gedeeltelijke reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding ervan ten strengste verboden. Wij verzoeken u in dat geval ons doormiddel van een e-mail of telefonisch contact hiervan te informeren en het bericht en al zijn bijlagen te verwijderen.

Informatie verzonden aan lemmens. via e-mail is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. lemmens. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies van gegevens welke veroorzaakt kunnen zijn door computervirussen en/of andere malwar.