Juridische

informatie

Juridische informatie

contactgegevens

lemmens.
zwaarveld 41 d
B-9220 Hamme
tel 052 33 41 21
mail hello@lemmens.ninja

rechtsvorm, ondernemingsnummer en geleverde diensten

lemmens. is een vennootschap onder firma, statutair gevestigd in Hamme en ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde met btw-nummer BE0755.488.359. lemmens. levert een uitgebreid aanbod van diensten zoals die zijn beschreven op de website lemmens.ninja

algemene voorwaarden, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle rechtsverhoudingen met lemmens. zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunnen worden geconsulteerd op lemmens.ninja en worden op verzoek ook gratis verstrekt. De genoemde rechtsverhoudingen worden beheerst door het Belgisch recht en geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Dendermonde.